Om VASST 

Här i Borlänge, precis som i övriga landet, finns det människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan t.ex. handla om människor med arbetsskador eller långvarig psykisk ohälsa. Människor vars arbetsförmåga kanske är nedsatt men långt ifrån obefintlig. Vi vill skapa en förutsättning för de människorna att få en anställning. Vi skapar här en arbetsplats där alla arbetar efter sin egen förmåga, där arbetstider och arbetsuppgifter är anpassade efter vad individen klarar och mår bra av. Alla människor kan och vi eftersträvar ett sådant synsätt hos alla.

Läs mer om Arbetsintegrerande Socialt Företagande på Sofisams hemsida!

Arbetslöshet är för många ett bevis på att man inte duger. Du behövs inte, du får inte vara med, du blir lämnad utanför. Vem bryr sig i dig? 

VASST är en förening som vill starta upp verksamhet för de som vill och ska tillbaka. VASST finns i form av en ideell förening samt en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen utför de jobb som den ideella föreningen arbetar för att skapa.

Varje människa som står utanför arbetsmarknaden kostar oss ca: 1.500.000 sek/år enligt källa (Ekonomihandboken. Johan Ehrenberg och Sten Ljungren. ETC förlag). Om de istället får ett arbete så sparar landet in de pengarna. Pengar som kan läggas på andra nödvändiga saker. För att kunna nå dit behövs arbetstillfällen. Dessa har vi tänkt skapa.

För att förverkliga vår vision behöver vi pengar! Vi kommer att söka finansiellt stöd från flera håll, så som kommunen och Europeiska socialfonden. Det är dock något som inte görs i en handvändning och vi har utgifter redan nu. Vill ni vara med och stötta oss så gör det genom att skänka en summa via bankgiro 503-3972.

Vad är det då vi vill bygga upp? Jo, tanken är en verksamhet som kretsar kring djurskötsel. Detta därför att djur har en positiv inverkan på många människor som mår dåligt. Dessutom är vi djurmänniskor och kan inte tänka oss något bättre än att jobba med både människor och djur.

Våra visioner är stora, men vinsten av att detta genomförs är ännu större, både för individen och för samhället!

VASST
Vi Arbetslösa Som Ska Tillbaka!